GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

BAGATELNA NABAVA – IZRADA IDEJNIH RJEŠENJA I ISHOĐENJE SVIH POSEBNIH UVJETA ZA REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA DUGA RESA

Grad Duga Resa dana 24.12.2014.g. objavljuje Poziv na dostavu ponude u postupku bagatelne nabave izrada idejnih rješenja i ishođenje svih posebnih uvjeta za rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada Duge Rese, E-BAG-05/2014-14.

Tekst poziva za dostavu ponuda, zajedno sa troškovnikom i obrascima koje je potrebno popuniti preuzmite OVDJE