GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

BAGATELNA NABAVA – IZRADA GEODETSKIH PODLOGA ZA NERAZVRSTANE CESTE NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

Grad Duga Resa dana 24.12.2014.g.objavljuje Poziv na dostavu ponude u postupku bagatelne nabave izrada geodetskih podloga za nerazvrstane ceste na području Grada Duge Rese, E-BAG-05/2014-13.

Tekst poziva za dostavu ponuda, zajedno sa troškovnikom i obrascima koje je potrebno popuniti preuzmite OVDJE