GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Dječje gradsko vijeće

IZBORI ZA DJEČJE GRADSKO VIJEĆA GRADA DUGE RESE

Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 22. studenog 2018. godine donosi Odluku o raspisivanju izbora za I. saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Duge Rese za mandatno razdoblje 2018.-2020. godine.

Dječje Gradsko vijeće Grada Duge Rese je institucionalni okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Duge Rese koji im omogućava slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka kojima se podiže kvaliteta življenja u gradu, upozorava gradsku vlast na probleme i predlaže rješenja od interesa za djecu.

Dječje gradsko vijeće čine po jedan predstavnik 4., 5., 6. i 7. razreda osnovnih škola Ivan Goran Kovačić i Vladimir Nazor odnosno Dječje gradsko vijeće broji ukupno osam vijećnika.

Za dan provedbe izbora određuje se 06. prosinca 2018. godine.

Detaljne informacije kao npr. Odluku o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Duge Rese i Statut Dječjeg gradskog vijeća možete preuzeti ovdje.

Tekst Odluke o raspisivanju izbora za I. saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.