GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

INFO RADIONICA

U sklopu projekta Blagostanje kroz raznolikost od 10. do 21. ožujka 2014. godine u Karlovačkoj, Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji provest će se informiranje javnosti o radionicama iz ekološke poljoprivrede. Projekt se obraća dugotrajno nezaposlenima u namjeri da ih osposobi za samozapošljavanje u području ekološke poljoprivrede.

Nositelj projekta Blagostanje kroz raznolikost jest Sveučilište u Zadru, a partneri su projekta Hrvatski zavod za zapošljavanje – područni uredi Zadar i Gospić , te razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA i Društvo za promicanje kulture življenja ZVONO UZ KUPU iz Karlovačke županije.

Na području  LAG-a Vallis Colapis radionice će se održati na sljedećim lokacijama i terminima:

10.03.2014. u 16h, Demokratski rasadnik, Duga Resa (područje Duga Resa-predvorje kina Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa)

10.03.2014. u 19h, Gradska vijećnica Ozalj (područje Ribnik, Netretić, Kamanje, Žakanje i Ozalj)

12.03.2014. u 16h, Centar za mlade Grabrik, Karlovac

12.03.2014. u 19h, Društvo ZUK (područje Rečica, Lasinja