GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

IMENOVANJE ČLANOVA PROŠIRENOG SASTAVA GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA – IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA DUGE RESE 2018.

Na temelju čl. 41. st. . 4. i 7. Zakona o lokalnim izborima ( NN 144/12, 121/16 ), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Duge Rese za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Duge Rese donijelo je

R J E Š E N J E

o imenovanju članova Proširenog sastava Gradskog Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Duge Rese

U Prošireni sastav Gradskog  izbornog povjerenstva imenuju se:

  1. Ksenija Capan-ispred predlagatelja HSS-a
  2. Petra Franović Mrzljak-ispred predlagatelja HSS-a
  3. Katarina Srakočić-ispred predlagatelja SDP-a
  4. Snježana Štefanac-ispred predlagatelja HDZ-a
  5. Zlatko Matičić-ispred predlagatelja Živog zida
  6. Jasmin Sarvan-ispred predlagatelja kandidacijske liste grupe birača Zoran Vilović.

Rješenje o imenovanju članova Proširenog sastava Gradskog Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.