GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Gradska uprava

 

GRADSKA SLUŽBA

Pročelnica: Helena Milković, dipl.iur.
E-mail: helena.milkovic@dugaresa.com.hr
Telefon: 047/819-013
Objave gradske službe…

Čitaj više

 


UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINU

Pročelnik: Mladen Rakočević, d.i.a.
E-mail: mladen.rakocevic@dugaresa.com.hr
Telefon: 047/819-014
Objave UO za prostorno planiranje…

Čitaj više

 


UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, STAMBENE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Pročelnica: Kristina Luketić, dipl.iur.
E-mail: kristina.luketic@dugaresa.com.hr
Telefon: 047/819-012
Objave za UO gospodarstvo

Čitaj više

 


UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE, JAVNE PRIHODE I GRADSKU RIZNICU

Pročelnica: Mira Fudurić Kurelić, univ.spec.oec.
E-mail: mira.fuduric.kurelic@dugaresa.com.hr
Telefon: 047/819-015
Objave za UO proračun

Čitaj više

 


IZVJEŠTAJI O RADU GRADSKE UPRAVE

Dokumentacija o izvještajima rada gradske uprave po godinama…

Čitaj više