GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

GRAD DUGA RESA POČINJE S UREĐENJEM TRGA SV. JURJA

Grad Duga Resa počinje s uređenjem Trga sv. Jurja.  Kako je zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća najavio, drvored na trgu zamijenit će se novim. Prema  stručnom elaboratu Šumarskog institutu pod nazivom „Procjena zdravstvenog stanja 14 listopadnih stabala na Trgu sv. Jurja u Dugoj Resi“ izrađenog od strane dr. sc. Milana Perneka  i mr. sc. Romane Maradin ustanovljeno je da se od 14 stabala moraju srušiti njih 6. U Zaključku predmetnog elaborata navodi se:

„Dvije su opcije za obnovu drvoreda:

  1. ukloniti sva postojeća stabla i posaditi nova prema pravilima struke
  2. ukloniti samo bolesna stabla i umjesto njih saditi nova stabla te sukcesivno uklanjati i ostala stabla i zamjenjivati ih novima.

Obzirom da zbog statičke sigurnosti treba rušiti gotovo pola stabala u drvoredu, pitanje je koliko ima smisla investirati u njegu ostalih stabala, uzimajući u obzir da se prijekopom prilikom građevinskih radova može dodatno smanjiti vitalitet pojedinih stabala. Također je važno spomenuti da orezivanja iziskuju dodatne troškove, a obzirom na stanje krošanja vjerojatno će u razdoblju od 5-6 godina biti potrebna barem dva orezivanja.

Stoga je odluka o zamijeni kompletnog drvoreda optimalnija opcija. U tom slučaju uz postupke obnove parkirališta potrebno je obnoviti i drvored.

U prilog prijedloga uklanjanja svih postojećih stabala ide nekoliko činjenica:

  • postojeća stabla nemaju estetsku vrijednost,
  • prilikom obnove parkirališta moguća su oštećenja korijenja stabala, a time i veća mogućnost njihovog ranijeg odumiranja,
  • obnovom parkirališta pruža se mogućnost oblikovanja adekvatnog prostora za uspješan rast i razvoj stabala, što nedostaje postojećim stablima,
  •  istovremena sadnja svih novih stabala daje sliku estetski vrijednog drvoreda jer će sve biljke biti zdrave i imati podjednak rast (kod sadnje nadopunjavanjem stabla u drvoredu desetljećima neće biti ujednačena rastom).“

Drvored će se zamijeniti s novim stablima a preporučuje se sadnja autohtonih ili udomaćenih vrsta jer su te biljne vrste prilagođene sezonskim krajnostima temperature i vlage te zahtijevaju manje navodnjavanja. Autohtone biljke također pomažu u očuvanju jedinstvenog karaktera regije. Takve biljke zahtijevaju vrlo malo održavanja i kad se jednom ustale u svom okolišu njihovo održavanje je jednostavnije i jeftinije od održavanja egzota. U preporuci su sljedeće vrste: Acer platanoides L. – javor mliječ, Acer pseudoplatanus L. – gorski javor, Carpinus betulus L. – obični grab, Tilia cordata Mill. – malolisna lipa, Tilia tomentosa Moench – srebrnasta lipa.