Notice: Undefined index: status in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/easy-facebook-likebox.php on line 69

Notice: Undefined index: status in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/easy-facebook-likebox.php on line 85

Deprecated: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7.0 with no alternative available. in /home/dugares1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5156

Notice: Use of undefined constant who_is_online_widget_register - assumed 'who_is_online_widget_register' in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/who-is-online/who-is-online.php on line 167

Notice: Undefined index: status in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/easy-facebook-likebox.php on line 238

Notice: Undefined index: status in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/easy-facebook-likebox.php on line 240

Deprecated: register_sidebar_widget is deprecated since version 2.8.0! Use wp_register_sidebar_widget() instead. in /home/dugares1/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862

Notice: Undefined variable: botname in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/who-is-online/who-is-online.php on line 347

Deprecated: wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /home/dugares1/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862

Deprecated: wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /home/dugares1/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862
GOSPODARENJE OTPADOM | GRAD DUGA RESA|Službene stranice

GRAD DUGA RESA|Službene stranice

GOSPODARENJE OTPADOM

 

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2020. GODINU možete preuzeti ovdje. (ovdje) Isto je objavljeno u Službenom glasniku Grada Duge Rese 01/21.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2019. GODINU možete preuzeti ovdje. (prilog) Isto je objavljeno u Službenom glasniku Grada Duge Rese 02/20.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2018. GODINU možete preuzeti ovdje. Isto je objavljeno u Službenom glasniku Grada Duge Rese 03/19.


MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE I ZELENI OTOCI NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta Duga Resa za travanj 2021. potražite na web stranici Čistoće Duga Resa d.o.o. (link) možete preuzeti u pdf formatu ovdje.

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za prosinac 2020. potražite na web stranici Čistoće Duga Resa d.o.o. (link) odnosno u pdf formatu ovdje.

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za prosinac 2020. potražite na web stranici Čistoće Duga Resa d.o.o. (link) odnosno u pdf formatu ovdje.

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta potražite na web stranici Čistoće Duga Resa d.o.o.  (link) kao i popis zelenih otoka na području Grada Duge Rese (pdf).


GOSPODARENJE OTPADOM

Otpad je skup tvari kemijskog, biološkog ili nuklaernog porijekla. Otpad nastaje isključivo ljudskom djelatnošću. Neadekvatan je za dalju upotrebu na klasičan način i zahtjeva nove načine obrade i prerade. Dijelimo ga na plinoviti, tekući i kruti otpad. Otpad može biti inertan, neopasan i opasan otpad.

Gospodarenje otpadom znači skupljanje, prijevoz, oporaba i zbrinjavanje otpada uključujući nadzor nad tim postupcima i naknadno održavanje lokacija  zbrinjavanja, a obuhvaća i radnje koje poduzimaju trgovac ili posrednik.

ZAKONSKA PODLOGA: