GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa/projekta za opće dobro koje provode udruge u 2017. godini

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 60. Statuta Grada Duga Rese (Službeni glasnik Grada Duga Rese br. 02/13) i članka 17. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/15) gradonačelnik Grada Duga Rese dana 10. siječnja 2017. godine donosi Zaključak o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja za financiranje programa/projekata za opće dobro koje provode udruge.

Zaključak zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja u 2017. godini pogledajte OVDJE

Zaključak zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja natječaja u 2017. pogledajte OVDJE

Godišnji plan 2017. javnog natječaja pogledajte OVDJE