GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NEZAVISNA LISTA MARKO GALOVIĆ

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2017. GODINU

Godisnji plan rada za 2017. godine

Godišnji plan rada za 2017. godinu sačinjava nastavak djelovanja članova liste radom u kontinuitetu kroz Odbore i u Gradskom vijeću na realizaciji planova postavljenih za aktivnosti tijekom trajanja cijelog mandata, kao i provođenje izborne promidžbe.

Marko Galović v. r. Duga Resa, 31. 12. 2016. g.