GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NEZAVISNA LISTA MARKO GALOVIĆ

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2016. GODINU

Godišnji plan rada za 2016. godinu

Godišnji plan rada za 2016. godinu sačinjava nastavak djelovanja članova liste radom u kontinuitetu kroz Odbore i u Gradskom vijeću na realizaciji planova postavljenih za aktivnosti tijekom trajanja cijelog mandata.

Marko Galović v. r. Duga Resa, 29. 02. 2016. g.