GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NEZAVISNA LISTA MARKO GALOVIĆ

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2015. GODINU

NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA MARKO GALOVIĆ

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2015. GODINU

Godišnji plan rada za 2015. godinu sačinjava nastavak djelovanja članova liste radom u kontinuitetu kroz Odbore i u Gradskom vijeću na realizaciji planova postavljenih za aktivnosti tijekom trajanja cijelog mandata.

Marko Galović v. r. Duga Resa, 30. 12. 2014. g.