GRAD DUGA RESA|Službene stranice

GRADSKI VIJEĆNIK JASMIN SARVAN - LISTA GRUPE BIRAČA

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU

Pregled prihoda i rashoda u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godine možete preuzeti ovdje.

Dokument Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godinu možete preuzeti ovdje.

Dokument Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima (G-PR-IZ-NPF) za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godinu možete preuzeti ovdje.

Duga Resa, 27.01.2021. ; Jasmin Sarvan