GRAD DUGA RESA|Službene stranice

GRADSKI VIJEĆNIK JASMIN SARVAN - LISTA GRUPE BIRAČA

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU

Pregled prihoda i rashoda u razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine možete preuzeti ovdje.

Dokument Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godinu možete preuzeti ovdje.

Dokument Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima (G-PR-IZ-NPF) za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godinu možete preuzeti ovdje.

Duga Resa, 25.01.2019. ; Jasmin Sarvan