GRAD DUGA RESA|Službene stranice

GRADSKI VIJEĆNIK JASMIN SARVAN - LISTA GRUPE BIRAČA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.GODINU

  1. PLAN PRIHODA:  5.000,00 kn  /     Grad Duga Resa
  2. PLAN RASHODA: 5.000,00 kn

2.a)

Financiranje redovitih aktivnosti, kao i plan financijske pomoći Duga Resa, 15.01.2020.g. NK DUGA RESA 1929. dr. Ivana Banjavčića 7, OIB: 89158030444, MB: 02456265, Žiro račun: 2400008-1110122854, IBAN: HR2224000081110122854, e-mail adresa: nk.dugaresa.1929@gmail.com

Navedeni NK klub 2019. godine obilježio je devedeset godina postojanja. Isti klub ima sedam selekcija, od najmanjih pa do seniorske ekipe, ukupno oko 120 članova. Iz gore navedenih podataka odlučio sam navedeni novčani iznos dostaviti im krajem 2020. godine, nakon doznake sredstava za IV kvartal 2020. kandidacijskoj listi grupe birača kojoj pripadam, kako bi financijski potpomogao istom klubu. Svaka financijska pomoć dobro će im doći kako za kupovinu sportske opreme tako i za druge troškove kluba.

Dokument Financijski plan za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.

Duga Resa, 15.01.2020. ; Jasmin Sarvan