GRAD DUGA RESA|Službene stranice

GRADSKI VIJEĆNIK JASMIN SARVAN - LISTA GRUPE BIRAČA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

  1. PLAN PRIHODA:   1.142,47 kn / Grad Duga Resa
  2. PLAN RASHODA:          0,00 kn
    1. Nisam imao financijske redovne aktivnosti za period od 15.12.2017. do 31.12.2017. godine iz razloga što sam gradski vijećnik Grada Duge Rese postao tek 15.12.2017. godine kad sam prisegnuo. A gore navedena financijska sredstva od 1.142.47 kn doznačena su mi od strane Grada kao redovito godišnje financiranje iz gradskog proračuna za 2017. godinu kao članu Kandidacijske liste grupe birača.

Dokument Financijski plan za 2017. godinu možete preuzeti ovdje.

Pregled prihoda i rashoda u razdoblju od 9.10. do 31.12.2017. godine možete preuzeti ovdje.

Dokument Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za razdoblje od 9.10. do 31.12.2017. godinu možete preuzeti ovdje.

Dokument Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima (G-PR-IZ-NPF) za razdoblje od 9.10. do 31.12.2017. godinu možete preuzeti ovdje.

Izjavu o primljenim donacijama u 2017. godini možete preuzeti ovdje.

Dokument Izvješće primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja (Obrazac IZ-D) u razdoblju od 15.12. 2017. do 31.12.2017. godinu možete preuzeti ovdje.

Duga Resa, 22.01.2018.; Jasmin Sarvan