GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NEZAVISNA LISTA MARKO GALOVIĆ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA MARKO GALOVIĆ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

Plan prihoda: 5 000,00 kn / Grad Duga Resa

Plan rashoda: 5 000,00 kn / financiranje redovitih aktivnosti

nezavisne liste grupe birača Marko Galović

Marko Galović v. r. Duga Resa, 30. 12. 2014. g.