GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NEZAVISNA LISTA MARKO GALOVIĆ

Financijski izvještaji za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

Prema čl.  26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (N.N. br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst i 02/14 Odluke USRH, broj U-I-2986/2013) Nezavisna lista grupe birača Marko Galović objavljuje financijske izvještaje za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine koje možete preuzeti ovdje.