GRAD DUGA RESA|Službene stranice

JAVNI POZIV

POZIV UDRUGAMA I DRUGIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

Pozivamo udruge koje su u 2016. godini ostvarile pravo na financijsku potporu Grada temeljem raspisanog Natječaja za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2016. godini, KLASA: 230-01/16-01/02, URBROJ: 2133/03-02/06-16-03 od 28. siječnja 2016. godine, Odluke gradonačelnika o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu […]

Čitaj više

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA NAGRADA I PRIZNANJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2015.

U tijeku je, do 25.02.2016. god., postupak predlaganja kandidata za dodjelu javnog priznanja za životno dijelo i dodjelu godišnjeg javnog priznanja Karlovačke županije za 2015. God. Detalji javnog poziva mogu se pročitati u dokumentima u privitku. javni poziv Karlovačke županije javni poziv za životno djelo

Čitaj više

Objava obavijesti gospodarstvenicima

Pozivaju se gospodarstvenici koji do sada nisu bili korisnici potpore za subvencioniranje kamata na kredite Grada Duge Rese (novi korisnici) da ukoliko žele mogu podinjeti zahtjev za subvencioniranje kamata na kredite s dokumentacijom, kao i postojeći korisnici da dostave potvrde o plaćenim redovnim kamatama i Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti potporama (de minimis […]

Čitaj više

Objava obavijesti poljoprivrednicima

Pozivaju se poljoprivrednici Grada Duge Rese na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava Grada Duge Rese temeljem Javnog poziva u privitku. Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na internetskoj stranici Grada Duge Rese u rubrici “GOSPODARSTVO” kao i u Gradu Dugoj Resi, Trg svetog Jurja 1, II. kat, soba 46. Rok za podnošenje zahtjeva je […]

Čitaj više

IZBOR SAVJETA MLADIH GRADA DUGE RESE ZA 2015.-2018.

U tijeku je rok za predlaganje kandidata i zamjenika kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Duge Rese za razdoblje 2015.-2018. god. Kandidature se zaprimaju od 07.10.2015. do 15.10.2015. Obrazac prijedloga preuzmite ovdje te o samom postupku izbora više pročitajte u javnom pozivu.

Čitaj više