GRAD DUGA RESA|Službene stranice

GRADSKI VIJEĆNIK JASMIN SARVAN – LISTA GRUPE BIRAČA

PLAN RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2017-2021_OBJAVA 2021

Gradski vijećnik Jasmin Sarvan objavljuje Plan rada za mandatno razdoblje 2017. – 2021. godine koji možete preuzeti ovdje. Duga Resa, 27.01.2021. ; Jasmin Sarvan

Čitaj više

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU

Pregled prihoda i rashoda u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godine možete preuzeti ovdje. Dokument Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godinu možete preuzeti ovdje. Dokument Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima (G-PR-IZ-NPF) za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godinu možete preuzeti ovdje. Duga Resa, 27.01.2021. ; Jasmin Sarvan

Čitaj više

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2021. GODINU

Godišnji plan rada za prvih pet mjeseci 2021.godine (jer su u mjesecu svibnju lokalni izbori) sačinjava nastavak djelovanja članova liste radom u kontinuitetu kroz rad Odbora i rad u Gradskom vijeću te radeći na realizaciji planova i ciljeva postavljenih za aktivnosti trajanja cijelog mandata. Dokument Godišnji plan rada za 2021. godinu možete preuzeti ovdje. Duga […]

Čitaj više

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.GODINU PLAN PRIHODA:  2.000,00 – 2.500,00 kn  /     Grad Duga Resa PLAN RASHODA: 2.000,00 – 2.500,00 kn 2.a) Financiranje redovitih aktivnosti, kao i plan financijske pomoći Duga Resa, 27.01.2021.g. ŽENSKI PJEVAČKI ZBOR VILA DUGA RESA, Jozefinska cesta 32, OIB: 50854020768, MB: 01355236, IBAN: HR12 2400 0081 1902 5483 1, SWIFT BIC: KALCHR2X. […]

Čitaj više

IZJAVA O PRIMLJENIM DONACIJAMA U 2019. i 2020.

Gradski vijećnik Jasmin Sarvan daje Izjavu o primljenim donacijama u razdoblju 01.01.-30.06.2019. godine koji možete preuzeti ovdje. Obrazac IZ-D-RPA Izvješće o primljenim donacijama za financiranje redovne političke aktivnosti u razdoblju od 01.01.2020. do 30.06.2020. možete preuzeti ovdje. Obrazac IZ-D-RPA Izvješće o primljenim donacijama za financiranje redovne političke aktivnosti u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020. možete […]

Čitaj više

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.GODINU PLAN PRIHODA:  5.000,00 kn  /     Grad Duga Resa PLAN RASHODA: 5.000,00 kn 2.a) Financiranje redovitih aktivnosti, kao i plan financijske pomoći Duga Resa, 15.01.2020.g. NK DUGA RESA 1929. dr. Ivana Banjavčića 7, OIB: 89158030444, MB: 02456265, Žiro račun: 2400008-1110122854, IBAN: HR2224000081110122854, e-mail adresa: nk.dugaresa.1929@gmail.com Navedeni NK klub 2019. godine obilježio je […]

Čitaj više

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2020. GODINU

Godišnji plan rada za 2020.godinu sačinjava nastavak djelovanja članova liste radom u kontinuitetu kroz Odbore i u Gradskom vijeću na realizaciji planova postavljenih za aktivnosti trajanja tijekom trajanja cijelog mandata. Dokument Godišnji plan rada za 2020. godinu možete preuzeti ovdje. Duga Resa, 15.01.2020.; Jasmin Sarvan

Čitaj više

IZJAVA O PRIMLJENIM DONACIJAMA U 2019. GODINI

Gradski vijećnik Jasmin Sarvan daje Izjavu o primljenim donacijama u razdoblju 01.01.-31.12.2019. godine koji možete preuzeti ovdje. Gradski vijećnik Jasmin Sarvan daje Izjavu o primljenim donacijama u razdoblju 01.01.-30.06.2019. godine koji možete preuzeti ovdje.

Čitaj više

PLAN RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2017-2021_OBJAVA 2019

Gradski vijećnik Jasmin Sarvan objavljuje Plan rada za mandatno razdoblje 2017. – 2021. godine koji možete preuzeti ovdje. Duga Resa, 06.02.2019. ; Jasmin Sarvan

Čitaj više

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU

Pregled prihoda i rashoda u razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine možete preuzeti ovdje. Dokument Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godinu možete preuzeti ovdje. Dokument Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima (G-PR-IZ-NPF) za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godinu možete preuzeti ovdje. Duga Resa, 25.01.2019. ; Jasmin Sarvan  

Čitaj više