GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

BAGATELNA NABAVA – UREĐENJE PARKIRALIŠTA I NOGOSTUPA NA TRGU SV. JURJA – MO VIDANKA

Grad Duga Resa je dana 22.03.2017. godine sklopio  Ugovor o izvođenju radova uređenja parkirališta i nogostupa na Trgu sv. Jurja – MO Vidanka s gospodarskim subjektom NISKOGRADANJA d.o.o.,  Prilaz Kozjači 13, 47000 Karlovac, OIB 69562759651.

Naručitelj Grad Duga Resa dana 07. ožujka 2017. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda za uređenje parkirališta i nogostupa na Trgu sv. Jurja – MO Vidanka, E-BAG-07/2017-5.

Rok za dostavu ponuda je 16.03.2017. godine (četvrtak) do 12 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponude. Poziv na dostavu ponude zajedno s pripadajućom dokumentacijom možete preuzeti ovdje,  troškovnik ovdje, te presjek projektiranog terena ovdje i projektiranu situaciju ovdje.