GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

Bagatelna nabava – radovi na sanaciji i revitalizaciji Sportskog doma A.T.Stipančić E-BAG-07/2016-5 – izmjene i dopune dokumentacije za nadmetanje

Grad Duga Resa dana 28.09.2016. sklopio je Ugovor br. 1 o izvođenju radova na sanaciji i revitalizaciji Sportskog doma A.T.Stipančić-Sanacija krova i fasade-GRUPA A  i  Ugovor br. 2 o izvođenju radova na sanaciji i revitalizaciji Sportskog doma A.T.Stipančić-Izmjena stolarije-GRUPA B  sa gospodarskim subjektom IZGRADNJA POPOVAČKI, obrt za građevinarstvo, Dr. Ante Starčevića 3, Mrežnički Varoš, 47250 Duga Resa, OIB 34226355369.

Grad Duga Resa objavljuje izmjene i dopune dokumentacije za nadmetanje u postupku bagatelne nabave – radovi na sanaciji i revitalizaciji Sportskog doma A.T.Stipančić E-BAG-07/2016-5 koje možete preuzeti ovdje te izmijenjene troškovnike koje možete preuzeti na dolje navedenim linkovima: