GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

BAGATELNA NABAVA – NABAVA I UGRADNJA SPORTSKE PODLOGE ZA VANJSKI TEREN NA KOŠARKAŠKO-ODBOJKAŠKOM IGRALIŠTU NA GRADSKOM KUPALIŠTU DUGA RESA I KUPNJA KOŠARKAŠKE OPREME

Grad Duga Resa objavljuje da je Športska zajednica Duga Resa, Bana J. Jelačića 41, Duga Resa, OIB 73154101895 dana 15.12.2016. godine sklopila  Ugovor za nabavu i ugradnju sportske podloge za vanjski teren na košarkaško-odbojkaškom igralištu na gradskom kupalištu Duga Resa i nabava košarkaške opreme za tri igrališta s gospodarskim subjektom SPORT PROJEKT d.o.o., Skadarska 20B, 47000 Karlovac, OIB 67322242106.

Naručitelj objavljuje novi troškovnik koji možete preuzeti ovdje.

Naručitelj Grad Duga Resa u svojstvu središnjeg tijela za provođenje postupaka javne nabave i bagatelne nabave ovlašten od strane naručitelja Športske zajednice Duga Resa, Bana J. Jelačića 41, Duga Resa, OIB 73154101895 objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za nabavu i ugradnju sportske podloge za vanjski teren na košarkaško-odbojkaškom igralištu na gradskom kupalištu Duga Resa i kupnja košarkaške opreme za tri igrališta, E-BAG-01/2016.

Rok za dostavu ponuda je 13.12.2016. godine do 12 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.

Poziv na dostavu ponude zajedno s pripadajućom dokumentacijom možete preuzeti ovdje, a troškovnik možete preuzeti ovdje.