GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

BAGATELNA NABAVA – JAVNA RASVJETA – DOBAVA RASVJETNIH TIJELA

Grad Duga Resa je dana 21.12.2016. godine sklopio  Ugovor za javnu rasvjetu – dobava rasvjetnih tijela s gospodarskim subjektom AREA LIGHTING d.o.o., Maksimirska cesta 132, 10000 Zagreb, OIB 324524456015.

Naručitelj Grad Duga Resa  ponovno objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za nabavu javne rasvjete – dobava rasvjetnih tijela , E-BAG20/2016-10.

Rok za dostavu ponuda je 14.12.2016. godine do 10 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.

Poziv na dostavu ponude zajedno s pripadajućom dokumentacijom možete preuzeti ovdje, a troškovnik možete preuzeti ovdje.