GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

BAGATELNA NABAVA – IZGRADNJA NOGOSTUPA BELAJSKA VINICA II. FAZA

Grad Duga Resa dana 15.10.2014. godine gradonačelnik Grada Duge Rese donosi Odluku o poništenju postupka bagatelne nabave izgradnje nogostupa Belajska Vinica – II. faza.

Grad Duga Resa objavljuje prvo objašnjenje dokumentacije za nadmetanje u postupku bagatelne nabave radova na izgradnji nogostupa Belajska Vinica II. faza, E-BAG-10/2014-7 vezano na upit jednog gospodarskog subjekta koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje Poziv na dostavu ponude u postupku bagatelne nabave za izgradnju nogostupa Belajska Vinica II FAZA, E-BAG-10/2014-7. Tekst Poziva na dostavu ponude preuzmite ovdje, a troškovnik radova ovdje.