GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE ZA 2014. GODINU

Grad Duga Resa je dana 23. listopada 2014. godine sklopio Ugovor o asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada Duge Rese s gospodarskim subjektom Arkada d.o.o., Kolodvorska 1A, Duga Resa, OIB 87802939719. Objavu sklopljenog ugovora u Narodnim novinama potražite ovdje.

Grad Duga Resa dana 24. travnja 2014. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Duge Rese. Objavu natječaja u Narodnim novinama potražite ovdje.