GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

BAGATELNA NABAVA – UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U PARKU DR. F. TUĐMANA, DUGA RESA

Grad Duga Resa je dana 20.03.2017. godine sklopio  Ugovor o isporuci robe za uređenje dječjeg igrališta u Parku dr. F. Tuđmana u Dugoj Resi s gospodarskim subjektom KOVA d.o.o., Ulica braće Radić 122b, Mraclin, 10410 Velika Gorica, OIB 319483706749.

Naručitelj Grad Duga Resa dana 06. ožujka 2017. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda za uređenje dječjeg igrališta u Parku dr. Franje Tuđmana, Duga Resa, E-BAG-09/2017-4.

Rok za dostavu ponuda je 14.03.2017. godine (utorak) do 12 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponude. Poziv na dostavu ponude zajedno s pripadajućom dokumentacijom možete preuzeti ovdje, a troškovnik ovdje.