GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

30.12. 2015.g. zaključen Ugovor o pružanju konzultantskih usluga pripreme projektne aplikacije i izrade poslovnog plana/investicijske studije za projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada Duge Rese kroz Mjeru 7, Podmjera 7.2., Operacija 7.2.2. sa tvrtkom AURORA CONSULTING j.d.o.o. iz Zadra

 

Temeljem provedenog postupka bagatelne nabave pruzanje konzultantskih usluga pripreme projektne aplikacije i izrade poslovnog plana/investicijske studije za projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada Duge Rese kroz Mjeru 7, Podmjera 7.2., Operacija 7.2.2., Grad Duga Resa je dana 30.12. 2015.g. zaključio Ugovor o pružanju konzultantskih usluga pripreme projektne aplikacije i izrade poslovnog plana/investicijske studije za projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada Duge Rese kroz Mjeru 7, Podmjera 7.2., Operacija 7.2.2. sa tvrtkom AURORA CONSULTING j.d.o.o. iz Zadra.