GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

JAVNA NABAVA – IZGRADNJA PARKOVNOG AMFITEATRA, DJEČJEG IGRALIŠTA S PRISTUPNIM STAZAMA I JAVNOM RASVJETOM

Grad Duga Resa dana 09.06.2016. sklopio je Ugovor o izvođenju radova izgradnje parkovnog amfiteatra, dječjeg igrališta s pristupnim stazama i javnom rasvjetom, E-MV-13/2016-4, s gospodarskim subjektom NISKOGRADNJA d.o.o., Prilaz Kozjači 13, 47000 Karlovac, OIB 69562759651. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljena je i na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa dana 28.07.2016. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za Izgradnju parkovnog amfiteatra, dječjeg igrališta s pristupnim stazama i javnom rasvjetom, E-MV-13/2016-4“.

Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina je 2016/S 002-0016963.