GRAD DUGA RESA|Službene stranice

ODLUKE

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave lož ulja za potrebe zgrade gradske uprave, Športskog doma, Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa i Dječjeg vrtića Duga Resa

Na temelju članka 97. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 22. prosinca 2014. godine donosi slijedeću Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave lož ulja za potrebe zgrade gradske uprave, Športskog doma, Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa i Dječjeg vrtića Duga Resa

Cijelu odluku pogledajte OVDJE