GRAD DUGA RESA|Službene stranice

GRADSKA SLUŽBA - OBJAVE

Odluka o utvrđivanju prava na isplatu božićnica umirovljenicima slabijeg imovnog stanja

Na temelju članka 37. Socijalnog plana Grada Duge Rese za 2014. godinu (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 12/13, 04/14 i 06/14)   i članka 4. Odluke gradonačelnika o isplati božićnica umirovljenicima slabijeg imovnog stanja od 08. prosinca 2014. godine,  pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove Grada Duga Rese, dana 12. prosinca  2014. godine donosi sljedeću O  D  L  U  K  U o utvrđivanju prava na isplatu  božićnica umirovljenicima slabijeg imovnog stanja

cijeli dokument pogledajte OVDJE